Gemeenteproject #Geestdrift in de gemeente

11 juli 2021

Na het gemeenteproject Geestdrift van Jezus hebben we het seizoen afgesproken met het project Geestdrift in de gemeente. Het project past niet alleen in het jaarthema #geestdrift maar sloot ook aan op de bezinningsperiode die na het vertrek van ds Vroomans als wijkpredikant is ingelast.

Gedurende drie weken hebben we in het gemeenteproject achtereenvolgens nagedacht over ‘wat inspireert je in het geloof’, 'wat inspireert je in de gemeente' en ‘wat is je droom voor de stad’. Centraal stond daarin het geloofsgesprek. Gesprekken waarin we door naar elkaar te luisteren God zoeken. Vanuit het geloofsgesprek (hart), via bezinning (hoofd) zijn we in drie avonden gekomen tot meer dan 50 concrete activiteiten (handen) voor de opbouw van de gemeente.

In de eerste week hebben we nagedacht wat echt belangrijk is in onze relatie met God. God is onze inspiratiebron. Hij is met ons alle dagen. In Mat 28:20 staat niet ‘Hij is met mij alle dagen’. Hij is met ons. Dat betekent dat Hij door u, jou en mij naar de ander werkt. Hij werkt door ons als gemeente alle dagen. Als het goed gaat en als het minder goed gaat. In de tweede week hebben we nagedacht hoe we als gemeente invulling kunnen geven aan deze verantwoordelijkheid. In zijn Woord hebben we hiervoor mooie concrete dingen gevonden, door er te zijn voor een ander, door gastvrij te zijn, door te bidden en samen te zingen. Saamhorigheid en gelijkwaardigheid in de gemeente zijn daarin heel belangrijk . Als we zo gemeente van God zijn, kunnen we wat voor de stad betekenen.

De laatste week hebben we nagedacht over onze verhouding tot de stad, persoonlijk en als gemeente. Als volgelingen van Jezus hebben we een boodschap voor de wereld. We zijn geneigd om over deze boodschap na te denken en vervolgens te gaan zenden. Tijdens het gemeenteproject hebben we geprobeerd dit om te draaien. Wat heeft de stad ons te zeggen? Wat zouden de mensen in Delft willen? Vanuit de veelkleurigheid van onze gemeente, de volheid van de Geest, de overvloedige genade van God en de rijkdom van het evangelie is onze aanwezigheid in Delft van betekenis voor het koninkrijk van God.

De uitkomst van het gemeenteproject willen we komende maanden gebruiken om de kernwaarden van onze wijkgemeente te definiëren. De kernwaarden vormen de basis voor het schrijven van profielschets van de gemeente, beleidsplan en profielschets van nieuwe predikant. De bevindingen uit de analyse van ds. Hendriks en alle reacties die we daarom vanuit de gemeente hebben gekregen worden daarin vanzelfsprekend meegenomen. Parallel aan het definiëren van de kernwaarden worden vanuit de kerkenraad met enkele gemeenteleden persoonlijke gesprekken gevoerd. Dit traject willen we in september op de startzondag afsluiten. De kernwaarden en profielschetsen willen we op een gemeenteavond begin oktober bespreken.