Intrededienst ds. Barbara Lamain

2 april 2023

Ds. Barbara Lamain zal in een dienst op zondag 7 mei in de Nieuwe Kerk als predikant worden verbonden aan onze gemeente door onze classispredikant ds. Gerrit van Meijeren.

De dienst zal om 15:00u beginnen. Tijdens deze dienst is er kinderoppas voor kinderen tot 4 jaar en is er kindernevendienst voor de kinderen van de groepen 1-6 van de basisschool.