Kerstbericht

23 december 2021

Erediensten

De lock down die vanaf zondag in Nederland geldt heeft gevolgen voor de kerkelijke activiteiten en de viering van de eredienst. Deze week hebben de PKN en de Algemene Kerkenraad hierover adviezen uitgebracht. De wijkkerkenraad neemt deze adviezen over. Dat betekent dat komende zondagen, de kerstnachtdienst en de erediensten op eerste en tweede kerstdag doorgaan waarbij u wordt uitgenodigd de diensten zoveel mogelijk thuis te volgen via Youtube of kerkomroep.

De kerstnachtdienst, vijdagavond 24 december om 22.00, wordt geleid door Rene Strengholt. Deze dienst is vooraf opgenomen, met opnames van liederen die zijn gezongen door het Christelijk Regiokoor Adonai o.l.v. Peter Burger uit Waddinxveen, het koor dat zou meewerken aan de kerstnachtdienst. Met een lezing uit het kerstevangelie, een overdenking, gebeden, een interview en orgelspel van Peter Verhoeks is de dienst, die geleid wordt door stadspastor René Strengholt, een afwisselend geheel.

Op eerste kerstdag gaat ds Den Breejen voor. Het thema van de deinst is ‘Het licht voor de mensen’ Aan deze feestelijke en interactieve dienst werken veel gemeenteleden mee. De dienst op tweede kerstdag wordt geleid door ds Baggerman-Proper. Ds Baggerman zal met ons nadenken over Lucas 2:19 ‘Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken’

Kerstmissie

De afgelopen jaren deden we met de jeugdclub vaak mee aan de Kerstmissie. Samen met andere jongeren uit de verschillende Delftse wijkgemeenten een roos brengen bij mensen in het ziekenhuis of in de verzorgings- en verpleeghuizen.

Als alternatief zijn er dit jaar heel veel kaarten geschreven. Dit konden we niet als jongeren alleen. Wat waren we blij dat dit keer niet alleen de kinderen van de kindernevendienst en club, maar ook heel veel gezinnen, en diverse gemeenteleden prachtige kerstboodschappen hebben geschreven!

108 prachtig beschreven kaarten zijn bezorgd bij de Bieslandhof. Dank namens alle ouderen, waar we helaas niet de blijde gezichten van konden zien, maar die ongetwijfeld blij zijn dat er toch aan hen wordt gedacht. Ook GGZ Joris kon verblijd worden met kaarten die door Jantine zijn bezorgd.

Heel veel dank voor jullie bijdrage!

De Kerst Speurtocht

Op vrijdagavond 24 december wordt voor alle kinderen van groep 1 tot en met 6 een Kerst Speurtocht door de binnenstad van Delft georganiseerd. Tijdens deze speurtocht ga je met een telefoon bij de hand op zoek naar het Kerstverhaal. Onderweg kom je misschien zelfs wel dieren uit het verhaal tegen en bouw je je eigen stalletje. Ga je met ons mee op zoek naar het goede nieuws? Verkleed je lekker warm als herder, schaap, engel of een van de wijzen en neem gerust een vriendje mee! Of opa en oma.

De speurtocht kan tussen 17.00 uur en 19.00 bij de Nieuwe Kerk worden begonnen en duurt ongeveer 40 minuten. Je kan hem natuurlijk ook vanuit de buggy of op je loopfiets meedoen!

Je moet je inschrijven in een tijdslot voor de Kerst speurtocht en dat kan via deze link: https://www.eventbrite.nl/e/registratie-de-kerst-speurtocht-223628748607.

PS: De Kerstspeurtocht is in plaats van de Kinderkerstnachtdienst dit jaar. Zo zijn we tijdens Kerstavond toch met elkaar in de stad om het goede nieuws te verspreiden!

Kerstchallenge gaat helaas niet door in Delft

We hebben de Kerstchallenge in de binnenstad van Delft, op 27 december, helaas moeten afblazen. In de ogen van de gemeente Delft gold het als evenement en kregen we er geen toestemming voor. Gelukkig kan het interactieve spel in Delfgauw wél doorgaan en kan je er gedurende heel de kerstvakantie aan mee doen, met het gezin of met een groepje van 2 (13+). Kinderen van onder de 13 jaar mogen wel met een klein groepje samen het spel doen.

Pastoraat

Juist in deze tijd is het belangrijk om naar elkaar om te zien. Als pastorale bezoekers zijn we blij dat we met zoveel van onze gemeenteleden toch contacten kunnen blijven onderhouden. Zeker nu de kerkgang opnieuw is verstoord. Wensen om meer te kunnen doen zijn er zeker, maar wat we ook merken, is dat er veel wordt omgezien naar elkaar binnen de gemeente! In deze periode nadrukkelijk belangrijk als je gemis ervaart door de huidige maatregelen of als het gemis een andere - soms zo'n diepe- oorzaak heeft. Tips of verzoeken voor gesprek, bezoek en/of ander contact zijn altijd welkom.

Diaconaat

Omzien naar elkaar doen we ook in het diaconaat. Blij zijn we met de Kerstmissie waarbij we met hulp van een aantal gemeenteleden veel Kerstgroeten hebben kunnen schrijven voor mensen die in deze periode in de Bieslandhof of GGZ St. Joris Delfland verblijven. Ook zijn de Kerstpakketten, waarin o.a. een kerstmaaltijd, gebracht bij mensen die hiervoor zijn aangemeld. Deze Delftbrede actie heeft ervoor gezorgd dat er 1000 Kerstpakketten zijn gemaakt en vervolgens een goede bestemming hebben gekregen. De Kerstattenties bij 75-plussers van de gemeente zijn inmiddels ook door een aantal gemeenteleden bezorgd bij deze groep mensen. Het was goed om even weer contact te hebben met elkaar!