Kerstnachtdienst

20 december 2019

Dit jaar werkt het Christelijk Gemengd Koor Deo Catemus, o.l.v. Hans van Blijderveen, mee aan deze traditionele kerstviering. Het orgel wordt bespeeld door André de Jager. Ds. Arnold Vroomans verzorgt de meditatie. De kerk is open vanaf 21:00 uur.