Lichtjesavond

11 november 2018

Let there be light!


Dit jaar hopen we op 11 december tijdens Lichtjesavond de Oude en Nieuw Kerk te open te stellen voor bezoekers en verwachten we weer een paar duizend mensen te ontvangen.

Als commissie zijn we al een tijdje druk bezig met de voorbereidingen. Voor de Oude Kerk is de opzet van Lichtjesavond in dezelfde lijn als afgelopen jaren.

Op het podium is een afwisselend programma. Het thema zal zijn: “Let there be light”.Ook dit jaar moeten we een groot deel van het podium weer zelf regelen. Dit betekent dat deze opgehaald en opgebouwd moeten worden op maandag 10 december, en weer teruggebracht moet worden op woensdag 12 december. Voor het transport het opbouwen (‘s avonds) hebben we de nodige handjes voor nodig. Net als afgelopen jaar is er weer vanuit de algehele organisatie van Lichtjesavond gehamerd op voldoende BHV’ers. Het zou top zijn als we de gehele avond minimaal 6 BHV’ers zouden hebben. Dit jaar zullen we ook de Nieuwe Kerk weer openstellen. Hier zal 3x een voorstelling gegeven worden van het gospelkoor Charis samen met ‘zandtovenaar’ Gert v.d. Vijver, die samen het kerstverhaal vertellen. In de wandelgangen zal, naast stands van verschillende organisaties, ook weer koffie geschonken worden en een lectuur- en knutseltafel te vinden zijn. Wij zouden het fantastisch vinden als u ook dit jaar de Lichtjesavond in de Oude en Nieuwe kerk weer mogelijk kunt maken.

Dit kan op verschillende manieren:

 • Helpen met het vervoer en de opbouw/afbraak van het podium op maandag 10 en/of woensdag 12 december (Oude en Nieuwe Kerk)
 • Helpen de kerken in te richten op 11 december overdag, vanaf 10.00 uur. (Oude Kerk)
 • Helpen met opruimen, vanaf 22.00 u (ook heel belangrijk) (Oude Kerk)
 • BHV-er (Oude Kerk)
 • Koffie of thee schenken in de Oude Kerk
 • De bezoekersstromen reguleren bij de ingang van de kerk (Oude Kerk)
 • De laptop en beamer bedienen (en meteen ook bewaken) (Oude Kerk)
 • In gesprek gaan met bezoekers, bij de plekken waar het thema zichtbaar wordt (Oude Kerk)
 • Meehelpen bij de kinderhoek, waar kinderen kunnen knutselen (Oude Kerk)
 • Meebidden in de gebedshoek (Oude Kerk)
 • Rondlopen als gastheer of gastvrouw/aanspreekpunt (Oude Kerk)
 • De lectuurkraam bemensen (Oude Kerk)
 • Deurwacht voor de veiligheid en om Crew binnen te laten.


___________________________________________________________________________

Naam………………………………

E-Mail……………………………… Mobiele telefoon…………………………………

Functie………………………….

Beschikbaar (tijd): van……………………Tot……………………………...

Wij/ik eten op 11 december om 17:30 mee met ……. Personen

O helpen met het vervoer en de opbouw/afbraak van het podium op maandag 10 en/of woensdag 12 december overdag

O Helpen met opruimen na 22:00 uur

Je kan je opgeven door een mail te sturen naar lonkdelft@gmail.com of telefonisch bij René Strengholt, 015-8804887.

Hartelijke groet

De commissie Lichtjesavond Oude en Nieuwe Kerk