Protocol Kerkdiensten

27 juli 2020

De afgelopen tijd is het weer mogelijk om de ochtenddiensten in de Nieuwe Kerk te bezoeken. In juni eerst met 30 personen en daarna tot 100 personen en meer. Daarvoor hebben de kerkrentmeesters in gezamenlijk overleg een protocol opgesteld. Daarin staat beschreven hoe we ons aan alle richtlijnen houden van het RIVM, de PKN en de Algemene Kerkenraad. In juni en juli is het protocol nog op punten aangepast. Nu de PKN heeft aangegeven dat we in grote kerken onder strikte voorwaarden (o.a. RIVM richtlijnen) mogen zingen, is ook dat aspect in het protocol opgenomen.

Het betekent ook in dat we bij binnenkomst namen registreren en ook moeten vragen of u gezond bent. Als u of één van uw gezinsleden corona-achtige klachten heeft, blijft u dan alstublieft thuis. In de kerk houden we ons aan de 1.5 meter afstand regel. Dit alles is ook in het protocol opgenomen.

Het hele protocol kunt u nalezen via deze link. Heeft u nog vragen, mail dan naar kerkbezoeknk@binnenstad-vrijenban.nl.