Vespers in de Stille Week

18 maart 2018

Een aantal van de Delftse wijkgemeenten organiseren al jaren gezamenlijke Stille Week Vespers in de binnenstad. Een moment waarop we even uit de hectiek van alledag stappen en het ritme van het leven afstemmen op God. We komen bij elkaar in het vertrouwen dat in de dienst God zelf zijn gelaat aan ons wil tonen. We wandelen in deze korte en eenvoudige diensten mee met het lijdensevangelie zoals wij dit aantreffen bij Marcus. Dit jaar werken aan de vespers drie koren mee. Op maandag een projectkoor o.l.v. Bas de Vroome, op dinsdag “Hart & Stem” o.l.v. Bas de Vroome en op donderdag het HKD o.l.v. R.B.B. van Efferink.

De vespers in de Stille Week vinden plaats in de Oude Kerk om 19.30 met steeds wisselende voorgangers. Op 26 maart – E. Woudstra; 27 maart – Ds. C. van Duijn; 28 maart – R. Strengholt; 29 maart – Ds. A.B. Vroomans. U bent allen van harte welkom.