Welkom in de kerk

27 februari 2022

Aanstaande zondagmorgen staan de deuren van de kerk weer voor u en jullie open. U bent van harte welkom!

Loslaten coronamaatregelen
De coronamaatregelen worden verder versoepeld. Aanstaande zondag is het in de kerk niet langer verplicht om een mondkapje te dragen en om afstand van elkaar te houden. Wel blijft het heel belangrijk om rekening te houden met elkaar. Laten we elkaar daarom ruimte gunnen. Op die manier willen we bereiken dat iedereen zich prettig en veilig voelt in de kerk. De Nieuwe Kerk is groot genoeg om elkaar die ruimte te geven. Daarom houden we voorlopig nog een rij stoelen of een kerkbank vrij tussen de zitplaatsen. Zo blijft het ook voor de broeders en zusters die graag nog wat afstand houden makkelijker om een prettige zitplaats te vinden.

Koffiedrinken
Tijdens het koffiedrinken zullen we om dezelfde reden nog gebruik blijven maken van de hiervoor gecreëerde zitplaatsen.

Basisregels
In de kerk willen we ons aan de volgende regels houden:

  • Blijf thuis bij (lichte) klachten.
  • Het dragen van een mondkapje is niet langer een verplichting.
  • Geef elkaar ruimte.

Het is fijn dat we langzaam uit de greep van het coronavirus komen, maar het is ook spannend om de maatregelen los te laten. Laten we al onze vragen, angsten en twijfels bij God neerleggen: Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild (Psalm 91:4).

Tot slot zijn we erg dankbaar dat we steeds meer gemeenteleden terug zien in de kerk.
We zien er naar uit om iedereen weer te ontmoeten rondom de eredienst zodat we samen God kunnen eren.