Zoekdienst met nieuwjaarslunch

6 januari 2023

De eerste zoekdienst van 2023 op zondag 8 december in de Nieuwe Kerk heeft als thema: 2023 – God gaat mee. Kunnen we daar zeker van zijn nu we in een onzekere tijd het nieuwe jaar in gaan? In de verhalen in de Bijbel over de woestijnreis van het volk Israël komt er een moment waarop hun leider Mozes niet verder wil trekken zonder de verzekering dat God zelf mee gaat. Waarom is dat zo belangrijk voor Mozes en wat zegt het ons voor onze weg door het leven?

De zoekdienst is een maandelijkse toegankelijke viering in het hart van Delft met ruimte voor ontmoeting en gesprek, met oog voor elkaar, met een bijbellezing en een overdenking en mooie liederen. De dienst met lunch begint om 14.45 uur (inloop 14.30 u) en wordt geleid door stadspredikant René Strengholt. Van harte welkom!